Kérdése van? Hívjon minket! +36 24 532 035

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) egyrészről a MARKOÓ MUNKAVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1223 Budapest, Kistétényi út 30., cégjegyzékszám: 01 09 686015, adószáma: 11974097-2-43, elérhetőségek: markoo@markoo.hu, képviseli: Szelei Zoltán Mihály ügyvezető) mint Szolgáltató / Eladó (a továbbiakban: Szolgáltató / Eladó) és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybevevő mint Felhasználó / Vevő (a továbbiakban: Felhasználó / Vevő) - együttesen mint: szerződő felek - jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

Bevezető rendelkezések

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed az Eladó által Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra (a továbbiakban: szolgáltatás), amelyet Eladó - az által működtetett - www.markoo.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal/honlap) mint elektronikus áruházon (a továbbiakban: online áruház) keresztül biztosít a Felhasználó részére.

Csak azok a személyek vehetik igénybe a szolgáltatást, akik elfogadják a jelen ÁSZF-et, és hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához.

Eladót mint a www.markoo.hu honlap üzemeltetőjét illeti valamennyi annak külső megjelenésével és tartalmával összefüggő szerzői jog, különösen tekintettel az adatbázisokra, logóra, ábrákra.

Vevő köteles betartani a kapcsolódó jogszabályok és a jelen ÁSZF rendelkezéseit, továbbá nem csorbíthatja az Eladó, vagy bármely más Felhasználó jó hírnevét.

 

Vásárlási regisztráció

Az online áruházon keresztül kizárólag regisztrációt követően kezdhető meg a vásárlás.

A regisztráció során az ahhoz szükséges adatlap kitöltésekor az alábbi adatok megadása nélkülözhetetlen:

- működő e-mail cím,

- jelszó,

- vezetéknév és keresztnév,

- telefonszám,

- lakcím/székhely/szállítási cím,

- számlázási cím (ennek a megadása csak akkor kötelező, ha eltér a lakcím/szállítási címtől)

Ha a fenti adatokat teljeskörűen és hibátlanul nem adja meg a Vevő, úgy a regisztrációja eredménytelen lesz és nem tud vásárolni az online áruházon keresztül.

A regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni a Vevő.

Eladó kizárja bármilyen irányú jogi felelősségét, amennyiben a Vevő más nevében / más személy adatait felhasználva veszi igénybe szolgáltatásait.

Felhasználó teljes felelősséggel tartozik az általa leadott megrendelésekért, és köteles haladéktalanul tájékoztatni az Eladót, amennyiben azt feltételezi, hogy a jelszavával vagy bármely más adatával visszaélés történt.

Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Vevő a jelszavát elfelejti, elveszti, téves adatokat adott meg, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Profilom menüpontban van lehetőség.

Megrendelés módosítására az Eladó ugyfelszolgalat@markoo.hu e-mail címén van lehetőség, de csak abban az esetben, ha a megrendelés teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg.

A regisztráció során megadott adatok bármikor ellenőrizhetők, változtathatók.

Eladó jogosult azon felhasználók regisztrációját azonnali hatállyal törölni, akik legalább egy alkalommal a megrendelt és kiszállított csomagok átvételét jogos ok nélkül megtagadták. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az ilyen okból törölt felhasználói regisztrációkhoz köthető IP címről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött újabb regisztrációt előzetes értesítés nélkül és azonnali hatállyal törölje.

A sikeres regisztrációval a Vevő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat, és az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul.

Megrendelés

Weboldalon való megrendeléskor a Felhasználó az online áruházban beállítja a megvásárolni kívánt termékek darabszámát, ezt követően a kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, úgy a főoldalra visszatérve további termékeket választhat ki. A mennyiség véglegesítéséhez a „tovább a pénztárhoz” ikonra kattintva juthat el a Felhasználó.

Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a kézbesítési és fizetési módot.

 

A bevásárlólista összeállítása még nem jelenti a termékek megrendelését, és az még nem jelent vásárlási kötelezettséget a Felhasználóra nézve, hanem csak a megrendelés elküldésével keletkezik ilyen kötelezettség.

Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

Az adatbeviteli hibáknak a megrendelés elküldését megelőzően történő kijavításához Vevő részére biztosított eszközök: a "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.

Bármely vevői megrendelés esetén a felek közötti szerződés a Szolgáltató visszaigazolásával jön létre.

Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton legkésőbb 24 órán belül visszaigazolja.

Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 24 órán belül nem érkezik, Megrendelő a Szolgáltató telefonszámán/e-mail címén érdeklődhet megrendelésének állapotáról.

A minimum rendelési összeg 20 000.- Ft + Áfa.

Megrendelés feldolgozása, kiszállítás

A MEGNÖVEKEDETT ÁRUFORGALOMRA VALÓ TEKINTETTEL A CSOMAGKÜLDÉS ÉS AZ ÁRUKISZÁLLÍTÁS ÁTMENETILEG 5-7 MUNKANAPRA MÓDOSUL!

A megrendeléseket minden nap (munkanapon és munkaszüneti napon) le lehet adni.

A kiszállítás hétfőtől péntekig történik, ha az Eladóhoz beérkezett a megrendelés, és azt az Eladó visszaigazolta. 

Felhasználó a weboldalon leadott megrendelése elküldését követően e-mail-ben kap arról visszaigazolást.

Amennyiben a visszaigazolás a megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 24 órán belül nem érkezik meg számára, Vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az az adott fél számára hozzáférhetővé válik.

Eladó kizárja a visszaigazolás elmaradása miatti felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert visszaigazolásra vállalt 24 óra munkaszüneti napon jár le, vagy a Felhasználó hibás / téves e-mail címet adott meg számára, vagy bármely más okból (pl. számítógépes / telefonos tárhely telítettsége) miatt nem tud e-mailt / üzenetet fogadni.

Az eladói visszaigazolás szövege a következő:

"Igazoljuk, hogy a megrendelés során tájékoztattuk Önt, hogy a www.markoo.hu weboldalon a cégünk online áruházi vásárlással kapcsolatos ÁSZF-je, valamint az ide vonatkozó Adatkezelési szabályzata elérhető, azok tartalmáról részletes tájékoztatást adtunk, amit Ön kifejezetten elfogadott. Amennyiben mindezt vitatja, e körben 5 napon belül kifogást terjeszthet elő az Ügyfélszolgálatunk elérhetőségein."

A kézbesítést a szolgáltató saját gépjárműjével, futárszolgálattal, vagy postai úton teljesíti.

Lehetőség van a rendelések átvételére átvételi pontokon, amelyek a következők:

2314 Halásztelek, Korbuly utca HRSZ 5006, Ipari park (nyitvatartás: hétfőtől péntekig 8:00 – 16.00- ig.

A kiszállítást kizárólag Magyarország területén teljesíti az Eladó.

A Szolgáltatót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb erre visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A megrendelés teljesítésével kapcsolatban Szolgáltató semmilyen kártérítésre nem kötelezhető.

Ha egy Vevőtől azonos napon több megrendelés is érkezik, a megrendelések összevonására csak akkor van lehetőség, ha az Eladó ezt engedi.

Felhasználó, vagy képviselője köteles a csomagot kézbesítéskor a fuvarozó, vagy a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el.

Minőségi reklamáció esetén az Eladó azonnal kijavítja a hibát, és az adott tétel a szállítólevélről törlésre kerül.

Amennyiben Vevő a rendeléskor megadott címen nem elérhető, ott a rendelést a Szolgáltató általi kiszállítás időpontjában nem veszi át és az általa a megrendelés során megadott telefonos elérhetőségen kétszeri próbálkozással a kiszállítási időpontot követő legfeljebb 5 (öt) percen belül nem lehet elérni, úgy a Szolgáltató nem kötelezhető a rendelés teljesítésére és bármilyen kártérítésre. Amennyiben a rendelés a Vevő oldalán felmerülő okból nem kézbesíthető, a Vevő nem mentesül fizetési kötelezettsége alól, a rendelés és a szállítás ellenértékének kiegyenlítésére továbbra is köteles.

Vevő a megrendelt áru átvételével kifejezetten elismeri, hogy a megrendelt terméket a hatályos magyar jogszabályok szerint kötelező jelölésekkel ellátva kapta meg, hibátlan minőségben.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a működése során fellépő áruhiány miatt nem vagy hiányosan teljesített megrendelésekből fakadó kárért. Felhasználó a Szolgáltató ezen tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi.

A megrendelés elküldését követően a Szolgáltató által megadott ügyfélszolgálati elérhetőségeken is jelezheti esetleges problémáját, észrevételeit a rendeléssel kapcsolatban, melyek a következők:

Ügyfélszolgálat: 2314 Halásztelek, Korbuly utca HRSZ 5006, Ipari park

              Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfőtől-Péntekig : 8.00 – 16.00

              Telefon: +3624/532 035

              Honlap: www.markoo.hu

              E-mail: ugyfelszolgalat@markoo.hu

Fizetési módok, számlázás, vételár:

Utánvét: A megrendelt termék fuvarozó, vagy futárszolgálat által kerül kiszállításra, a Felhasználó a megrendelés végösszegét a fuvarozónak, vagy a futárnak teljesíti készpénzben, vagy a kiszállítást megelőzően előre utalással.

Átutalás: A megrendelt termék utáni végösszeget a szállítást megelőzően előre utalással is kifizetheti a vevő.

A bankkártyás fizetés során megadott adatokat a Szolgáltató nem tárolja, mivel azokat a fizetéskezelő szolgáltató kezeli.

A fizetendő végösszeg valamennyi felmerülő költséget, benne a kiszállítási díjat is tartalmazza.

A szolgáltató a számlát elküldi a vevő e-mail címére.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza.

Az online áruházon keresztül megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már eladó által visszaigazoltan megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő díjtalanul elállhat a vásárlási szándékától.

Vevői szerződésszegés és következményei

Abban az esetben, hogyha a Vevő a megrendelt terméket a Szolgáltatótól jogilag alapos ok nélkül nem veszi át, úgy a megrendelt termék vételárát és a szállítással kapcsolatban felmerült költséget viselni köteles.

Panaszkezelés

A Vevő a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait a Szolgáltató elérhetőségein teheti meg.

A panaszt a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben a Vevő a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy a panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja a Vevővel. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja a Vevőnek. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

A Szolgáltató a panaszkezelés során a Vevő által benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a GDPR és a Szolgáltató Adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

 

Jogorvoslat

Amennyiben a panasz teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Vevő az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság: fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető, cím: 1088 Budapest József krt. 6.

A fogyasztók panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz is fordulhatnak. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei itt találhatók: jarasinfo.gov.hu

Panasz esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni:

Pest Megyei Békéltető Testület (cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2., telefon: 06-1-792-7881, pmbekelteto@pmkik.hu)

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A Vevő jogosult a fogyasztói jogvitákból eredő követelésének bíróság előtti jogérvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., és a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. szabályai szerint.

A Vevő az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit, panaszait a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., Telefon: +36 (30) 683-5969, Honlap: http://www.naih.hu) felé teheti meg.

 

Egyebek

A Szolgáltató által üzemeltetett www.markoo.hu online áruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírusirtó és egyéb védelmi szoftvereket friss adatbázissal, valamint telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenésének napján lép hatályba és a hatályba lépését követően adott megrendelések alapján létrejött jogviszonyokban alkalmazandó. Felhasználó a módosítás hatálybalépését követő újabb megrendelés leadásával fogadja el a módosított ÁSZF-et.

A jelen szerződés a Ptk. 6:82. §-a alapján elektronikus úton kötött szerződésnek minősül. A szerződés magyar nyelven jött létre.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint az abban foglaltak értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

Budapest, 2021. június 1.

 

 

Markoó Kft.

Szolgáltató / Eladó

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési Szabályzat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 1. 06. 01. napjától hatályos

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jelen szabályzat az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezésein alapul.

A jelen szabályzat a természetes személyeknek személyes adatainak kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapítja meg. A szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során, valamint az adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor.

 

Adatvédelmi tisztviselő alkalmazási kötelezettség kiterjed minden közhatalmi szervre vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervre (függetlenül attól, hogy milyen adatokat dolgoz fel), valamint egyéb olyan szervezetekre, amelyek fő tevékenysége az egyének szisztematikus, nagymértékű megfigyelése, vagy amelyek a személyes adatok különleges kategóriáit nagy számban kezelik, ennek megfelelően az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.

 

A jelen szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a MARKOÓ Kft. vezető tisztségviselőire, alkalmazottaira, alvállalkozóira.

 

A jelen szabályzatban foglalt adatkezelés célja, hogy a MARKOÓ Kft. a főtevékenységi körére (Munkaruházat gyártása), valamint egyéb tevékenységi köreire irányadó jogszabályok által előírt vevői, bérlői, és egyéb ügyfelei (a továbbiakban: vevők) nyilvántartást vezessen, illetve a vállalt szolgáltatásait teljesítse.

 

 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet)
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 • profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • ADATKEZELŐ ADATAI:

Név: MARKOÓ MUNKAVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1223 Budapest, Kistétényi út 30.

Képviseli: Szelei Zoltán Mihály ügyvezető

Cégjegyzékszám: 01 09 686015

Adószám: 11974097-2-43

Internet cím: https://markoo.hu/

E-mail: markoo@markoo.hu

 

 1. AZ ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Célhoz kötöttség: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

Adattakarékosság: A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns kell, hogy legyen, és csak a szükséges mértékre korlátozott.

Pontosság: A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell, vagy helyesbíteni, ennek érdekében minden ésszerű intézkedést meg kell tenni.

Korlátozott tárolhatóság: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

Integritás és bizalmas jelleg: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság: A MARKOÓ Kft. adatkezelést végző alkalmazottja fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel tartozik a személyes adatok jogszerű kezeléséért. Amennyiben az alkalmazott tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni, vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

Az adatvédelem fenti elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE (GDPR 6. § (1) bekezdés alapján)

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 6. f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

A fentiek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.

A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, külön jogalapra, mint amely lehetővé tette a személyes adatok gyűjtését.

 1. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY HOZZÁJÁRULÁSA, FELTÉTELEK

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelő szükség esetén igazolni képes, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult azáltal, hogy a hozzájáruló nyilatkozatot megőrzi.

A MARKOÓ Kft. adatkezelése döntően az érintett hozzájárulásán alapul, valamint olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

Az adatokat a MARKOÓ Kft. szolgáltatásait igénybevevő érintettek önkéntesen adják meg. A szerződéses kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, enélkül a szerződés nem köthető meg.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 • SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, KEZELÉSE

A kezelt személyes adatok körét, azok kezelésének célját és jogalapját, az adattovábbítással kapcsolatos információkat, valamint az adatkezelés időtartamát részletesen az 1. sz. melléklet tartalmazza.

 • AZ ADATOK FELVÉTELE

Az adatok felvétele elsősorban az érintettől történik az adatkezeléshez való hozzájárulásról szóló nyilatkozatnak az adatkezelő weboldalán történő regisztráció során, vagy sms, telefon, e-mail, személyes kapcsolatfelvétel útján történő elfogadás mellett. Az érintettnek nyilatkoznia kell arról, hogy adatai kezeléséhez hozzájárul.

A MARKOÓ Kft. adatokat más forrásból kizárólag akkor vesz át, ha erre törvény felhatalmazást ad.

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett tájékoztatása és a hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk):

Az érintett jogosult arra, hogy az személyes adataihoz, és a következő információkhoz hozzáférést kapjon. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintett tájékoztatása a jelen nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal, és egyéb eseti tájékoztatással valósul meg, továbbá az érintett a jelen szabályzatban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a MARKOÓ Kft. milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást nyújt az adatkezelő.

Az adatkezelő köteles az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátani. Amennyiben további másolatokat kér, úgy az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

A helyesbítéshez való jog /GDPR 16. cikk/

Bármely érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely helytelen adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

 

A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) /GDPR 17. cikk/

Bármely érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni, amennyiben:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat a MARKOÓ Kft.-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

A korlátozáshoz való jog /GDPR 18. cikk/

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az adatkezelés korlátozását. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. A MARKOÓ Kft. korlátozza az adatkezelést, amennyiben:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a MARKOÓ Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a MARKOÓ Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a MARKOÓ Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek szerinti korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
EU, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A MARKOÓ Kft. azt az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja a megadott elérhetőségén.

Adathordozhatósághoz való jog /GDPR 20. cikk/

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a MARKOÓ Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a MARKOÓ Kft., ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy olyan szerződésen alapul, amelyben az egyik fél az érintett és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog a fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható –, kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait.

 

A tiltakozáshoz való jog /GDPR 21. cikk/

Bármely érintett a megadott elérhetőségeken keresztül a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ideértve a profilalkotást is. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. A fenti esetben a MARKOÓ Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

 • Panasztételi jog /GDPR 77. cikk/

Az érintett jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, amennyiben megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit. A panasz megtétele az alábbi elérhetőségeken tehető:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (30) 683-5969

Honlap: http://www.naih.hu

A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, ad tájékoztatást a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 

 • Bírósághoz fordulás joga /GDPR 79. cikk/

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Kártérítés és sérelemdíj /GDPR 82. cikk/

Minden olyan személy, aki a GDPR rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet GDPR-t sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az e rendeletben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

 

 

 1. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő által az adatbiztonság érdekében megtett intézkedések a következők.

A www.markoo.hu online áruház (webshop) által kezelt adatok az adatkezelő és az adatfeldolgozó székhelyén/telephelyén kerülnek megőrzésre.

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket mindenkor úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az biztosítsa az érintett magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy az általa kezelt adatokhoz jogosulatlanul hozzáférjenek, megváltoztassák azt, továbbítsák azt, azt nyilvánosságra hozzák, töröljék vagy megsemmisítsék, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással az adatkezelő biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt jogszabály lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

 1. a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 2. b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 3. c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 4. d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 5. e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 6. f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

 1. ADATVÉDELMI INCIDENS

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Adatvédelmi incidensről a MARKOÓ Kft. nyilvántartást vezet az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából, amely tartalmazza: az incidens időpontját, az incidenssel érintettek körét és számát, az érintett személyes adatok körét, az incidens körülményeit és annak hatásait, az elhárításra tett intézkedések leírását és indokát, mit javít ki az intézkedés, az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. A nyilvántartás papír alapon, és elektronikus úton is vezethető, amit 5 évig meg kell őrizni.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, kivéve, ha:

 1. a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, így az adatok az ahhoz jogosulatlanul hozzáférő személyek számára értelmezhetetlenek;
 2. b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, hogy a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. c) a közvetlen tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

XII. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 2. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 3. évi I. törvény – a Munka Törvénykönyvéről (Mt.)
 4. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 5. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 6. évi CL tv. az adózás rendjéről,
 7. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 8. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 9. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.).

 

 1. sz. Melléklet

A MARKOÓ KFT. ÁLTAL KEZELT

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 

 

Az adatkezelési műveletek leírása, jogalapja, és azok célja

A MARKOÓ Kft. szerepe

A kezelt adatok felsorolása

Az adatok továbbítása, a jogalanyok szerepe

Személyes adatok EGT-n kívülre, vagy nemzetközi szervezet részére továbbítása

Adatkezelés időtartama

1.

Vevők (érintettek) adatainak kezelése az érintettek önkéntes hozzájárulása, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pontjai (ld. jelen szabályzat V. fejezet), a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése, és az Eker. tv. 13/A.§ (1)-(3) bekezdései alapján a vevők (érintettek) részére történő szolgáltatás nyújtása, a www.markoo.hu online áruház működtetése, ügyfél adatbázisban megőrzése, és a könyvviteli elszámolás érdekében

Adatkezelő

név, lakcím, szállítási cím (amennyiben eltér a lakcímtől), telefonszáma, e-mail cím, a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, helyére vonatkozó adatok, a megrendelt, vagy bérbe vett termékek megnevezése, mennyisége, vételára, továbbá online áruházban regisztráció esetén: jelszó, IP cím is.

Adattovábbítás címzettje: könyvelő, és tárhely szolgáltató.

Adattovábbítás célja: könyvelés, és online áruház működtetése.

A címzett szerepe: adatkezelő.

Bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja továbbításra kerül a fizetéskezelő szolgáltató adatkezelő felé.

Adattovábbításra az EGT-n kívülre is sor kerülhet.

Szerződés teljesítésétől - az ide vonatkozó adatok vonatkozásában - 5 év (elévülési idő vége). Számvitelhez szükséges adatokat 8 évig kezel a cég.

Adózáshoz kapcsolódó kapcsolatos adatok adójogi elévülési idejéig.

2.

Minőségi kifogások, egyéb panasz esetén az adatkezelés célja, hogy a www.markoo.hu online áruházban vásárolt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, más panaszok kezelésre kerüljenek.

Az adatkezelés minden esetben az érintett önkéntes hozzájárulásán, vagyis a panasz előterjesztésén, valamint a Fgytv. 17/A. § (6)-(7) bekezdésen és a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének a) és d) pontján alapul (ld. jelen szabályzat V. fejezet).

Adatkezelő

Név, telefonszám, email cím, lakcím

Adattovábbítás címzettje: fogyasztóvédelmi és más illetékes hatóság,

Adattovábbítás célja: panaszkezelés.

A címzett szerepe: adatkezelő

Adattovábbításra az EGT-n kívülre is sor kerülhet.

Amennyiben a megvásárolt termék visszavételre került, úgy a visszáru bizonylatok a Számv.tv. 169.§ (2) bekezdése szerinti ideig, azaz 8 évig kerülnek megőrzésre.

A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai a Fgytv. alapján 5 évig kerülnek megőrzésre.

3.

Munkavállalói nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés, amennyiben a Kft. munkavállalót alkalmaz, a GDPR 6. cikk (1) bek. b) és c) pontok alapján (ld. jelen szabályzat V. fejezet).

Adatkezelő

születési hely, idő, anyja neve, lakcím, tartózkodási hely, TAJ-szám, adóazonosító jel, útelvél szám, személyi azonosító szám, lakcímigazolvány száma, e-mail cím, telefonszám

Adattovábbítás címzettje: könyvelő,

Adattovábbítás célja: könyvelés

A címzett szerepe: adatkezelő

 

 

Adattovábbításra az EGT-n kívülre is sor kerülhet.

Számvitelhez szükséges adatok: 8 évig;

Adózáshoz kapcsolódó kapcsolatos adatok adójogi elévülési idejéig;

Szerződés teljesítésétől számított 5 évig (elévülési idő végéig)

4.

Kamerás megfigyelőrendszer működtetése a GDPR 6. cikk (1) bek. a) és f) pontok alapján (ld. jelen szabályzat V. fejezet), az Mt. 11/A. §, valamint külön kamerarendszer működtetéséről szóló szabályzat alapján személy,- és vagyonbiztonsági okokból.  

Adatkezelő

képmás (mozgókép)

Adattovábbítás címzettje: bíróság, hatóság.

Adattovábbítás célja: büntető, vagy más eljárás lefolytatása során bizonyíték nyújtása.

A címzett szerepe: adatkezelő.

 

Adattovábbításra az EGT-n kívülre is sor kerülhet.

A felvételek őrzési ideje a rögzítéstől számított 2 hónap, bírósági, vagy hatósági eljárás szükségessége esetén az eljárás jogerős lezárásáig.

5.

A munkavállalókat, továbbá más munkavégzésre szolgáló jogviszonyban munkavégzést ellátó természetes személyeket érintően az általuk használt céges járművekben elhelyezett nyomkövető alkalmazása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) és f) pontok alapján (ld. jelen szabályzat V. fejezet), valamint az Mt. 11/A. § alapján vagyonbiztonsági, és munkavégzés ellenőrzési okokból

Adatkezelő

név, gépjármű rendszáma, megtett útvonal és annak hossza km-ben

Adattovábbítás címzettje: bíróság, hatóság.

Adattovábbítás célja: büntető, vagy más eljárás lefolytatása során bizonyíték nyújtása.

A címzett szerepe: adatkezelő.

Adattovábbításra az EGT-n kívülre is sor kerülhet.

A szolgáltatott adatok őrzési ideje a rögzítéstől számított ………., bírósági, vagy hatósági eljárás szükségessége esetén az eljárás jogerős lezárásáig.

6.

Bíróság, hatóság, jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bek. c) és e) pontok alapján ld. jelen szabályzat V. fejezet), történik olyan mértékben, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges

Adatkezelő

 

 

név, születési hely, idő, lakcím, egyéb hatóság által kért adat

Adattovábbítás címzettje: a megkereső bíróság, hatóság.

Adattovábbítás célja: közérdekű megkeresés teljesítése.

A címzett szerepe: adatkezelő.

 

Adattovábbításra az EGT-n kívülre is sor kerülhet.

A megkeresés teljesítése érdekében szükséges ideig, valamint az adott adat kezelésére vonatkozó speciális határidőig.

 

Vásárlási tudnivalók
Kamera szabályzat
KAMERÁS MEGFIGYELŐRENDSZER ÜZEMELTETÉSÉRŐL ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT
(a továbbiakban: kameraszabályzat)

2021. 07. 01. napjától hatályos

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A szabályzat célja

1.1. A szabályzat célja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), illetve a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvtv.), valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseivel való összhang
megteremtése a biztonsági kamerák üzemeltetésével együtt járó adatkezelések során.
2. A szabályzat hatálya

2.1. A szabályzat személyi hatálya a MARKOÓ Kft. (székhelye: 1223 Budapest, Kistétényi út 30., cégjegyzékszám: 01 09 686015, adószáma: 11974097-2-43,
elérhetőségek: markoo@markoo.hu, képviseli: Szelei Zoltán Mihály ügyvezető) munkavállalóira, valamint más munkaviszony jellegű jogviszonyban (pl. megbízási,
vállalkozási) munkavégzést ellátó alkalmazottjaira terjed ki.

2.2. A szabályzat tárgyi hatálya a MARKOÓ Kft. által üzemeltetett biztonsági kamerákkal kapcsolatos adatkezelésre és az érintettnek az adatkezeléssel együtt járó jogai
gyakorlásának biztosítására terjed ki.

2.3. A munkavállalók - a ráutaló magatartáson kívül - a munkaszerződés aláírásával is elfogadják jelen szabályzatot.

3. Értelmező rendelkezések, az érdekmérlegelési teszt elvégzése

3.1. Ezen szabályzat alkalmazásában:

a) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés (GDPR 4. cikk 2. pontja);
b) adatkezelő: a az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
c) adatvédelmi hatásvizsgálat: a GDPR 35. cikk rendelkezéseinek megfelelően
d) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi [GDPR 4.cikk 12. pont];
e) érdekmérlegelési teszt: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontjára figyelemmel elvégzett dokumentált mérlegelési folyamat, melynek során a MARKOÓ Kft. jogos érdeke
azonosításra és az érintettek jogos érdekével összemérésre kerül;
f) érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
g) kamerás megfigyelő rendszer: zárt láncú videorendszer, mely fixen telepített biztonsági kamerákkal kültérben és beltérben mozgóképet rögzít, és korlátozott ideig
tárol;
h) piktogram: szöveges felirat helyett alkalmazott jelzés, melynek célja az érintett lényegre törő tájékoztatása az adatkezelés tényéről;
i) személyes adat: azonosított vagy akár közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ, jelen szabályzat
alkalmazásában elsősorban képmás;
j) üzemeltetés: a kamerás megfigyelő rendszer és elemeinek működtetése, mellyel lehetővé válik mozgókép rögzítése és tárolása.

3.2. Az érdekmérlegelési teszt eredményeképpen akkor lesz jogalapja a kamerás megfigyelőrendszer útján végzett adatkezelésnek, amennyiben fontosabb az ehhez
kapcsolódó társasági érdek, mint az érintettnek a személyes adatainak védelméhez fűződő joga.

3.3. Az érdekmérlegelési teszt lépései minden egyes kameránál:
3.3.1. az adott helyszínen feltétlenül szükséges-e az adatkezeléssel járó kamera felszerelése vagy létezik alternatíva, mellyel az adatkezelés elkerülhető;
3.3.2. a jogos érdek meghatározása, amely az adatkezelést szükségessé teszi;
3.3.3. az adatkezelés céljának meghatározása, a képfelvétel milyen időtartamú kezelését igényli a társaság jogos érdeke;
3.3.4. az érintetteknek milyen, az adatkezelés ellen szóló jogos érdekei, jogai azonosíthatóak;
3.3.5. annak meghatározása, hogy miért korlátozza arányosan a társaság jogos érdeke az érintett jogos érdekét.

4. Az adatkezelés általános szabályai

4.1. Az adattakarékosság elvének megvalósulása mellett a MARKOÓ Kft. által igénybe vett területeken (székhely, telephely) az ügyvezető döntése szerint kamerás
megfigyelőrendszer működtethető annak érdekében, hogy megelőzhető, illetve bizonyítható legyen a jogsértő cselekmények elkövetése, ezáltal
– az épületben tartózkodó személyek életének, testi épségének és személyi szabadságának,
– az épületben tárolt személyes és társasági tulajdonban álló ingók, különösen termékek, eszközök biztonsága, továbbá
– a MARKOÓ Kft. vagyonvédelme.

4.2. A kamerás megfigyelőrendszer alkalmazása során az adatkezelés céljának megvalósulásához feltétlenül szükséges mértékben kezelhető személyes adat.

4.3. A kamerák mozgóképet – képfelvételt – rögzítenek és egyidejűleg lehetővé teszik a valós idejű megfigyelést a biztonsági szolgálati, rendészeti feladatokat ellátó
igazságügyi alkalmazottak, valamint a feladatot szerződéses jogviszonyban ellátó gazdálkodó szervezet alkalmazottainak, vezető tisztségviselője számára.

4.4. A kamerás megfigyelőrendszer működtetésének nem célja alkalmazottak ellenőrzése, munkaintenzitásuk figyelemmel kísérése, azonban munkabaleset
kivizsgálásához, bírósági peres eljáráshoz a felvétel felhasználható.

II. Fejezet

5. A felvételkészítés és tárolás jogalapja

5.1. A MARKOÓ Kft. épületeiben végzett kamerás megfigyelés keretében készült mozgóképfelvétellel összefüggő adatkezelés jogalapja – kötelező adatkezelés
hiányában – az érintett hozzájárulása, mely ráutaló magatartással kerül kinyilvánításra azon érintettek esetében, akik az adott épületbe, udvarra, parkolóba, egyéb
ingatlanba önként, szabad akaratukból lépnek be, vagy az adott épület bejáratát közvetlenül megközelítik. Ezen jogalap alkalmazásának feltétele az épületbe belépés
előtti tájékoztatás az adatkezelésről.

5.2. A kamerás megfigyelés keretében készült felvételekkel összefüggő adatkezelés jogalapja továbbá a MARKOÓ Kft. személy,- és vagyonbiztonság megőrzése.6.1. Az adatkezelő által üzemeltetett ingatlan bejáratnál figyelemfelhívó tábla ad tájékoztatást arról, hogy az épületben az élet, testi épség, személyi szabadság,
vagyonbiztonság céljából kamerarendszer van elhelyezve, amely mozgóképet rögzít.
A kamerák telepítési helyének adatait a jelen kameraszabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.

6.2. A bejáratnál elhelyezett figyelemfelhívó tábla az alábbi rövidített tartalmú tájékoztatást tartalmazza: "Az épületben az élet, testi épség, személyi szabadság,
vagyonbiztonság céljából kamerarendszer van elhelyezve, mely mozgóképet rögzít. A kamerák működésének helyét piktogram jelzi. A felvételt a MARKOÓ Kft. 60 napig
tárolja.

6.3. Az érintett jogok gyakorlásának biztosítását a 2. mellékletben meghatározott nyomtatvány segíti, amely az ügyfélszolgálatnál kerül elhelyezésre.

7. A felvételkészítés célja
7.1. A kamerás megfigyelőrendszer az élet, testi épség, személyi szabadság és vagyon védelme céljából működtethető. Az elvégzett adatvédelmi hatásvizsgálat
eredménye alapján a fenti cél eléréséhez ez a MARKOÓ Kft. rendelkezésére álló leghatékonyabb eszköz.
8. A kezelt adatok köre, a tárolás időtartama és helye

8.1. Az épületekben vagy épületeken elhelyezett kamerák mozgóképet rögzítenek és folyamatosan üzemelnek. A kamerák hangot nem rögzítenek.

8.2. A felvételek tárolásának ideje a rögzítéstől számított 60 nap, melynek elteltével – cég szerinti felhasználás hiányában – a felvételt automatikusan törölni kell.

8.3. A tárolás helye a MARKOÓ Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszer részét képező digitális videórögzítő készülékben vagy egyéb erre használt
számítástechnikai eszközben található, valamint a biztonsági mentésre használt merevlemez, amelyeket a Kft. saját helyiségében helyez el.

9. A felvételekhez hozzáférésre jogosult személyek

9.1. A felvételekhez hozzáférésre jogosult személyek: a MARKOÓ Kft. vezető tisztségviselője, valamint az általa ezzel megbízott alkalmazott, és az épület biztonságáért
felelős további személyek, különösen a biztonsági szolgálat tagjai. A beosztás, feladatkör megszűnése esetén a jogosultságot haladéktalanul vissza kell vonni.

10. A felvételek felhasználása, továbbítása
10.1. A rögzített vagy valósidejű mozgóképfelvételt a hozzáférésre jogosult személyek tekinthetik meg.

10.2. A rögzített felvétel megtekintésének helyét, időpontját, időtartamát, célját, a megtekintő nevét, beosztását és a megtekintett felvétel azonosításra alkalmas módon
való feltüntetését jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az ezen adatokat igazolható módon tartalmazó elektronikus nyilvántartás is jegyzőkönyvnek minősül.

10.3. A rögzített képfelvételeket bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja, egyéb bírósági vagy közigazgatási eljárás esetén lehet a nyomozó vagy a közigazgatási
hatóság, illetve bíróság részére átadni.

10.4. A felvétel továbbítására kizárólag a vezető tisztségviselő engedélyével kerülhet sor.

10.5. A felvétel munkabaleset kivizsgálásához, fegyelmi eljáráshoz a tényállás felderítése érdekében felhasználható.
11. A kamerák elhelyezése

11.1. A biztonsági kamerák a MARKOÓ Kft. épületeiben és az ahhoz tartozó kültéri részeken egyaránt működik, így különösen bejáratnál, kijáratnál, teherajtók felett,
folyosón, lépcsőházban, liftnél, ügyfélszolgálatnál, továbbá ezeken felül az elzárt részeken, raktárban, udvarokban, garázsban, parkolóban.

11.2. A kamerák működtetését a falon, a kamera körzetében elhelyezett piktogram jelzi. Rejtett kamera nem üzemeltethető.

11.3 Nem irányul kamera olyan helyre, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sérti, különösen a mosdóban, öltözőben, zuhanyzóban, dolgozószobában történtek
megfigyelésére.

11.4. A kamera látószöge nem irányul dolgozói munkaállomásra, továbbá közterületre.

11.5. A biztonsági kamera által felvett kép felbontása a kamerás biztonsági rendszer működtetésének céljához igazodik.


12. Alapvető adatbiztonsági intézkedések

12.1. A képfelvétel megtekintésére szolgáló monitort úgy kell elhelyezni, hogy illetéktelen személy ne láthassa a kameraképet, ennek érdekében a monitort lehetőség
szerint elzárt, kulccsal vagy biztonsági kóddal nyitható helyiségben célszerű elhelyezni.

12.2. Képernyőképről további felvétel, ideértve a más eszközzel (pl. telefon) készített felvételt is, nem készíthető.

12.3. A rögzítőegység elhelyezésekor alapvető cél, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá, ennek érdekében a MARKOÓ Kft. minden fizikai biztonsági
intézkedést megtesz.12.4. A bekövetkezett adatvédelmi incidenst az azt felismerő személynek haladéktalanul, a közvetlen felettese egyidejű értesítése mellett, 72 órán belül elektronikusan
bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felé az erre a célra kialakított elektronikus felület szerinti adattartalommal. Az adatvédelmi
incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az érintettek jogainak érvényesülésére.

12.5. A vezető tisztségviselő az incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi azon technikai, szervezési intézkedéseket, amelyek az adatvédelmi
incidens orvoslására, illetve az okozott hátrány enyhítésére alkalmasak.

III. Fejezet

Az érintett joggyakorlásának biztosítása

13. A hozzáféréshez való jog

13.1. Az érintett jogosult személyes adatainak kezeléséről, a kezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a megőrzési időtartam meghatározásának szempontjairól, a
személyes adatait érintő adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól, a megtett intézkedésekről, az adattovábbítás jogalapjáról és céljáról, az adattovábbítás
címzettjeiről, az érintett jogairól, a joggyakorlásról, a jogérvényesítés módjáról tájékoztatást kérni. A kérelmet a 2. melléklet szerinti nyomtatványon is előterjesztheti.
Részére a MARKOÓ Kft. az Adatvédelmi szabályzatában meghatározott eljárásrend szerint nyújt tájékoztatást.

14. Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog

14.1. Az érintett a képfelvétel készítésétől számított 3 munkanapon belül jogos érdeke esetén az ok feltüntetésével kérheti a felvétel zárolását. A kérelmet
haladéktalanul – még az automatikus törlés előtt – be kell mutatni az elbírálásra jogosultnak.

14.2. A kérelem jogszerűsége és megalapozottsága esetén az érintett felvételrész későbbi visszanézhetőségét biztosítani.

14.3. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását és a törlésnek nincs helye.

15. A betekintéshez való jog

15.1. Az érintett a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított 3 munkanapon belül kérheti, hogy a róla készült felvételekbe betekinthessen. A kérelemről a
MARKOÓ Kft. ügyvezetője vagy az általa kijelölt személy dönt. A kérelemről való döntésig a személyes adat nem törölhető, ennek megakadályozása érdekében a
kérelmet haladéktalanul be kell mutatni az elbírálásra jogosult igazgatási vezetőnek. A betekintést ügyfélfogadási időben, előre egyeztetett időpontban, a kérelem
beérkezésétől számított 30 napon belül kell biztosítani.

15.2. Az érintett a képmását tartalmazó mozgóképfelvételről a 15.1. pontban foglaltak szerint abban az esetben kérhet másolatot, amennyiben más érintettek jogait az
nem érinti hátrányosan.

16. A tiltakozáshoz való jog

16.1. Az érintett jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni, amennyiben az adatkezelés jogalapja a MARKOÓ Kft. jogos érdeke.

16.2. A kérelemről a MARKOÓ Kft. ügyvezetője vagy az általa kijelölt személy dönt. A kérelem elutasítását a Kft. indokolni köteles, a döntés meghozataláig az adatot a
Kft. zárolja. Az adatkezelés elleni tiltakozás és az erről való döntés a képfelvétel automatikus törlését nem akadályozza.

17. A törléshez való jog

17.1. Az érintett kérheti, hogy a személyes adatait tartalmazó felvételt törölje a MARKOÓ
Kft., ha kezelése jogellenes. A kérelmet az érintett a 2. mellékletben szereplő nyomtatvány megfelelő kitöltésével is előterjesztheti. A kérelemről a MARKOÓ Kft.
ügyvezetője vagy az általa kijelölt személy 30 napon belül dönt. A kérelem elutasítását indokolni köteles.

18. A jogorvoslat, az érintett jogérvényesítésének további lehetőségei

18.1. Az érintett személyes adatai védelméhez fűződő jogának a kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetése során történő megsértése, és az ezzel kapcsolatos
joggyakorlás kapcsán történt jogsértés esetén jogorvoslatért az Infotv. 23. §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhat.

18.2. Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 1530 Budapest, Pf. 5.,
ugyfelszolgalat@naih.hu) is bejelentéssel élni az Infotv. 22. §-ában foglalt rendelkezések szerint.

Budapest, 2021. július 1.

Szelei Zoltán ügyvezető
Markoó Kft.1. melléklet

A kamerás megfigyelésre az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) – általános adatvédelmi rendelet (röviden GDPR) – általános
szabályai mellett elsődlegesen a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban:
Szvtv.) 28.§ (2) bekezdését, 30 – 31.§-át, és emellett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit is
alkalmazni kell.

A kezelt adatok köre

A kamerás megfigyelőrendszer a kamerák által megfigyelt területre belépő személy képmását és ezzel együtt a felvételen látható cselekvését rögzíti. A kamerás
megfigyelőrendszer hangot nem rögzít.A kamerák telepítési helye

1. A MARKOÓ Kft. 1223 Budapest, Kistétényi út 30. szám alatti épülete

Kamera sorszáma
(rögzített) Pontos helyszín Látószög iránya Megfigyelés célja Jogalapja
1. Kameraszabályzat szerint Ráutaló magatartás és a Kft. jogos érdeke

2. Kameraszabályzat szerint Ráutaló magatartás és a Kft. jogos érdeke
3. Kameraszabályzat szerint Ráutaló magatartás és a Kft. jogos érdeke
4. Kameraszabályzat szerint Ráutaló magatartás és a Kft. jogos érdeke
5. Kameraszabályzat szerint Ráutaló magatartás és a Kft. jogos érdeke

2. A MARKOÓ Kft. 2314 Halásztelek, Korbuly utca HRSZ 5006, Ipari park alatti épülete

Kamera sorszáma
(rögzített) Pontos helyszín Látószög iránya Megfigyelés célja Jogalapja
1. Kameraszabályzat szerint Ráutaló magatartás és a Kft. jogos érdeke

2. Kameraszabályzat szerint Ráutaló magatartás és a Kft. jogos érdeke
3. Kameraszabályzat szerint Ráutaló magatartás és a Kft. jogos érdeke
4. Kameraszabályzat szerint Ráutaló magatartás és a Kft. jogos érdeke
5. Kameraszabályzat szerint Ráutaló magatartás és a Kft. jogos érdeke

2. melléklet

a kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetéséről és az ezzel kapcsolatos adatkezelésről szóló szabályzathoz

Nyomtatvány az érintett jogainak gyakorlásához

Címzett: A MARKOÓ Kft. ügyvezetője

Iktatási szám: …………………………..
A kérelem érkezésének pontos időpontja (óra, perc): …………………………..

Érintett neve és elérhetősége Joggyakorlás típusa:
• tájékoztatás kérése (mi látható a felvételen, adattovábbítás, incidens)
• zárolás kérése (adatkezelés korlátozása)
• betekintés kérése
• törlés kérése
• tiltakozás Felvétel készítésének pontos
helye és
ideje (nap, óra, perc) Miről ismerhető fel Ön a felvételen? (tájékoztatás kérése esetén töltendő ki) Kérelem elbírálásának eredményét az alábbi módon kérem eljuttatni:

(email, posta, helyszíni betekintés, utóbbi esetén annak javasolt időpontja)
Kérem személyes adataim tekintetében tájékoztatásomat az alábbiakról:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiltakozom személyes adataim kezelése ellen, ennek indokai:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

További észrevételeim:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kelt,
aláírás


Hozzájárulok ahhoz, hogy a most megadott személyes adataimat a kérelem teljesítése, illetve a teljesítés bizonyíthatósága érdekében 5 évig kezeljék.

Kelt,
aláírás